Khóa vĩnh viễn tài khoản hihihihi thường xuyên spam bán đồ
Tài khoản này mình đã cảnh cáo 1 lần và nhắc nhở nhiều lần nhưng coi thường luật game
Ko coi admin ra gì
Ra đảo ko ngày về


View more latest threads same category: