Biết có lỗi này thì adm cố gắng fix luôn nó đi. Đồ 1 đống mà ko click chuột phải được, ngồi mà nhấc 1 món một chắc gãy tay quá