Nghiêm cấm mọi hành vi bán acc + đồ Webshop in game
BQT ko cấm các bạn rao bán trong group thảo luận : http://fb.com/groups/mumoinhat
Còn bán trong game ko cần biết ra đi ngay lập tức
Đừng hỏi vì sao nước biển nó lại mặn

View more latest threads same category: