1 TBMAX (1) 300.000 (2) 3
2 ClearLov3 (18) 1.000.000 (1) 19

Anh em top 2 đăng ký ở Dưới Bài Viết theo mẫu sau:
- Tên nv chính
- Chủng tộc nhận giải


Lưu ý:
- Các bạn online thoải mái
- Giải trao trong 48h. Vui lòng không đòi giải. Hãy đăng ký ngay khi có Danh sách top
- Giải trao vào thùng đồ chung = mã code, vui lòng dọn thùng đồ tránh mất đồ.

View more latest threads same category: